Popularizace podnikání

Práce nemusí být zábava. Tu si užijete, až budete hodně vydělávat, vzkazuje mladým kapitalista Rossmann

1. seminář k zakládaní fiktivních firem

Jak popularizujeme podnikání?

Příklady dobré praxe

Realizace fiktivních firem

Na primárně zapojených školách dojde k aktivizaci podnikatelských znalostí a dovedností prostřednictvím inovované výuky, během níž budou v rámci vybraných tříd tvořeny vlastní podnikatelské záměry. Pro tyto účely jim budou k dispozici odborní konzultanti. Úspěšní absolventi získají certifikát o účasti v inovované výuce. Za každou prioritně zapojenou školu bude vybrán jeden podnikatelský záměr fiktivní firmy, který bude prezentován na konferenci v rámci soutěže těchto záměrů. Metodik podnikavosti bude organizačně zajišťovat harmonogram výuky a spolupracovat s konzultantem na vyhodnocení záměrů. V rámci aktivity budou pořádány 2 konference s prezentací 12 vybraných podnikatelských záměrů (6 na každé konferenci) v rámci soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.

Popularizace a přenos informací

Informace o úspěšných a osvědčených vzdělávacích postupech, metodách a prostředcích v oborovém zaměření budou zprostředkovány pro inspiraci a využití na všech školách. Metodik a každý metodik z primárně zapojené SŠ bude publikovat pro využití v ostatních školách minimálně jeden příklad dobré praxe z praktického vyučování své školy alespoň jednou ročně. KCPP dle odborného zaměření posoudí a vyhodnotí vhodnost a kvalitu příkladu dobré praxe zaslaného ze spolupracující školy, anebo i z jiných zdrojů. Doporučené návrhy budou umísťovány a průběžně doplňovány na webový portál projektu s možností přístupu zájemců dle dispozičního oprávnění.