Metodické dny

Cílem metodických dní je rozvíjet vzdělávací dovednosti učitelů a pomáhat jim zkvalitňovat teoretickou i praktickou výuku za využití optimálních vzdělávacích metod.

Manuál metodických pokynů pro tvorbu podnikatelského záměru fiktivní firmy

O metodických dnech

Cílem Metodických dnů oborové didaktiky je podpora ve zkvalitnění vzdělávací práce učitele odborného teoretického vyučování a učitele praktického výcviku ve výuce s třídou a učební skupinou v průběhu vyučovacího dne. Na každé primárně zapojené škole proběhne jeden půldenní workshop obsahově zaměřený na didaktiku výuky vybraného tématu z učebního plánu oboru. KCPP organizačně a obsahově workshop připraví a realizuje na škole tak, že skupina učitelů se zúčastní tzv. „vzorové učební jednotky “ pravidelné výuky se žáky ve škole, kde bude pozorovat a zaznamenávat své postřehy. Po skončení vzorové učební jednotky bude následovat panelová diskuze s lektorem na stanovení optimálních vyučovacích metod, prostředků a forem k stanovenému tématu výuky se záměrem jejich zevšeobecnění pro další vhodná témata. Celkově tedy v rámci aktivity proběhne 6 půldenních workshopů (na každé primárně zapojené škole jeden).