NÁŠ tým

Koordinátor

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA

Ostřílená podnikatelka s více než 29 lety zkušeností v oblasti cestovního ruchu a obchodní činnosti. V minulosti působila jako odborný asistent na Univerzitě Karlově a Univerzitě Jana Amose Komenského. V rámci svého doktorského studia získala Cenu Ministra školství za vynikající studijní výsledky.

Odborní garanti

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.​

Zkušený profesionál se zaměřením na finanční, výrobní a obchodní řízení podniku, finanční controling, Executive Search a Recruitment v segmentech automotive a lehký průmysl.

doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Odborně se zaměřuje na problematiku soudobých koncepcí podnikové ekonomiky a managementu, podnikání, managementu inovací a manažerských simulačních her.

Metodik KCPP

Odborní konzultanti

Regionální konzultant pro podnikovou sféru

PhDr. Radim Kašpar, MBA

Ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

Lektoři