O KCPP
Rozvoj znalostí a kompetencí pedagogů k podnikání je základem podpory podnikavosti, iniciativy
a kreativity žáků.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Úkolem vytvořeného KCPP je podpořit rozvoj kompetencí u pedagogů v oblasti klíčových znalostí potřebných ke zvýšení kvality všeobecné
a odborné složky středního a vyššího odborného vzdělávání pro podporu podnikavosti a kreativity žáků a studentů. Zajistit rozvoj inovativních nápadů pomocí potenciálních investorů, kde důležitou roli bude sehrávat zástupce Okresní hospodářské komory Olomouc při vykonávání regionálního konzultanta pro KCPP. Pozornost bude rovněž věnována podpoře dobrého jména a image podnikání jako takového prostřednictvím příkladů dobré praxe, nebudou opomenuta ani témata etiky podnikání a společenské odpovědnosti.

Jak pomáháme

Pořádáme metodické dny, semináře
a workshopy pro pedagogy
a vytváříme podpůrný e-learningový kurz zaměřený na problematiku podnikání.

Zprostředkováváme setkávání podnikatelů, pedagogů a studentů
a hledáme investory pro nadějné projekty.