Krajské centrum podpory podnikavosti

Naším cílem jsou vaše splněné sny

Jsme centrum na podporu podnikavosti  v Olomouckém kraji. Naším posláním je pomáhat talentovaným startupistům
a motivovat nastupující generace ke kreativitě, etickému chování v podnikání a společenské odpovědnosti.

3

Kreativní
myšlení

2

Společenská
odpovědnost

1

Podnikatelské
vize

studijni

Klíčové body úspěchu:

  • Kritické myšlené – tj. schopnost orientovat se v informacích a vyhodnocovat je
  • Vidění příležitostí, iniciativa a aktivita – tj. schopnost aktivně vyhledávat vhodné příležitosti a využívat je
  • Kreativní myšlení a tvořivost – tj. schopnost přicházet s nápady a dále je rozvíjet
  • Strategické myšlení – tj. kombinační schopnosti, schopnost zpracovat nápady do podoby záměrů, schopnost předvídat a dlouhodobě plánovat
  • Leadership a týmová práce – tj. vedení lidí a schopnost práce v týmu
  • Seberealizace a sebehodnocení – tj. identifikace silných a slabých stránek jedince a práce s nimi
  • Flexibilita – tj. schopnost přizpůsobovat se změnám
  • Vytrvalost a smysl pro zodpovědnost – tj. schopnost sebemotivace a schopnost nést zodpovědnost za svá rozhodnutí
  • Přijímání rizika – tj. schopnost vyhodnocovat a akceptovat přiměřené riziko
  • Finanční povědomí – tj. schopnost vidět věci ve finančních souvislostech
Adresa
Třída Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Kontaktujte nás
Telefon: +420 606 750 034
Email: kcpp@mvso.cz